ACASA STRATEGIE ACTIVITATI CONTACT GALERIE FOTO moinesti.ro

DESCRIERE PROIECT

 

DURATA PROIECTULUI: 9 LUNI (aprilie-decembrie 2016)

BUGETUL PROIECTULUI: 52.650 Lei

SCOPUL PROIECTULUI: Proiectul își propune sprijinirea copiilor proveniți din familii defavorizate din punct de vedere social, în vederea creării unor condiții optime de creștere, dezvoltare și instruire a acestora, care să asigure promovarea dreptului fiecărui copil de a-şi păstra relaţiile familiale, de a se dezvolta în parametri normali și a se integra în societate.

PARTENERI:

  • UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MOINEȘTIASOCIAŢIA
  • AŞEZĂMÂNTUL SOCIAL FILANTROPIC „SF. MARE MUCENIC GHEORGHE”
  • ȘCOALA GIMNAZIALĂGEORGE ENESCU

 

REZUMAT

În contextul socio-economic al municipiului Moinești, prin proiectul propus se promovează dreptul copilului de a fi îngrijit în familie, chiar în situația în care familia sa se află în dificultate. Prin evitarea instituționalizării, prin promovarea parteneriatului public-privat, prin colaborarea cu unitățile de învățământ, se realizează o implicare mai largă a comunității, o descentralizare a responsabilității legate de protecția copilului.

Prin acest proiect ne propunem să organizăm activitați care să aiba drept grup țintă 50% din copiii vulnerabili aflați în baza de date AURORA, respectiv 141 copii și 80 părinți ai acestora, din care 29 copii de etnie romă, după cum urmează:

  • copii cu suspiciune de abuz/neglijență și familiile acestora: 34 copii;
  • copii în situație de abandon școlar sau cu risc de abandon: 48 copii
  • copiii în familii cu părinți migrați: 59 copii.

 

CARACTERISTICI GRUP ȚINTĂ:

Vârsta: 0 - 5 ani: 20 copii, 10 băieți+10 fete, din care 5 de etnie roma

Vârsta: 5- 10 ani: 51 copii,30 băieți +21 fete, din care 7 de etnie roma

Vârsta: 10- 15 ani: 60 copii: 30 băieți + 30 fete, din care 11 de etnie roma

Vârsta: 15- 18 ani: 10 copii: 5 băieți +5 fete, din care 6 de etnie roma.

Proiectul oferă consiliere și sprijin adecvat familiei în situaţie de risc, pentru ca ea să fie capabilă să-şi îndeplinească responsabilităţile legate de îngrijirea, securitatea şi educaţia copilului.

Timp   de 9 luni se desfășoară   un pachet de   activități care au drept scopsăgenereze îmbunătățirea cunoștințelor, atitudinilor și practicilor cu impact pe reducerea tuturor formelor de violență/discriminare asupra copilului, pentru un număr de 141 copii aflați în această   situație și a unui număr de 80 de părinți prin   implicarea   suportului   și   expertizei partenerilor.

OBIECTIVE

OBIECTIV GENERAL:

Abordarea în parteneriat a problematicii respectării drepturilor copiilor moineșteni în scopul asigurării   unor   condiții   de   reducere   a   vulnerabil ităților pentru copiii și părinții aflati in situatii de risc.

Asigurarea asistenței sociale, medicale, religioase, juridice, vocaționale complete, populației zonei prin favorizarea accesului la servicii de specialitate și creşterea calității acestora.

Obiectiv specific 1:

Creşterea gradului de informare și sprijin la nivelul comunităţii prin înființarea unui Centru comunitar de sprijin şi consiliere pentru copii şi părinţi aflaţi în situaţie de risc, înfiinţarea unui cabinet de consiliere care să funcţioneze în cadrul Asociatie Aşezământul Social Filantropic „Sf. Mare Mucenic Gheorghe”.

Obiectiv specific 2:

Desfășurarea timp de 9 luni a unui pachet de activități care să genereze îmbunătățirea cunoștințelor, atitudinilor și practicilor cu impact pe reducere a tuturor formelor de violență/discriminare asupra copilului, pentru un număr de 141 copii aflați în această situație și a unui număr de 80 de părinți prin implicarea suportului ți expertizei partenerilor.

Obiectiv specific 3:

Stimularea creativității, autocunoașterii, stimei de sine, responsabilizarea și dezvoltarea personală a unui numar de 40 copii și adolescenților din comunitate prin d esfășurarea, timp de două săptămâni, în luna iulie/august, a unei Școli de vară prin implicarea suportului și expertizei partenerilor.