Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

POSCCE 2007 - 2013

 

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Instrumente structurale
2007-20013

 

 

 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice"
2007-2013
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră"

 

„Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice în judetul Bacău" cod SMIS 48356, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

 

UAT Municipiul Moinesti derulează în parteneriat cu UAT Judeţul Bacău, începând cu data de 27 ianuarie 2014, proiectul intitulat „Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice în judetul Bacău" cod SMIS 48356 finanţat de Ministerul pentru Societatea Informaţională prin Fondul European de Dezvoltare Regională - Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, DMI 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice ", Axa prioritară nr.3 „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public", Operatiunea 3.2.1. "Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar".

 

Valoarea totală a proiectului este de 6.496.000,00 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 6.366.080,00 lei.

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie oferirea unui acces facil la serviciile administrației publice din judeţul Bacău pentru cetățeni și organizații publice și private (societăți comerciale, ONG-uri)

 

Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc:

 

  • implementarea și punerea în funcțiune a unui sistem informatic integrat destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic, în cadrul a 15 UAT din judeţul Bacău, în vederea eficientizării activităților specifice;
  • implementarea și punerea în funcțiune a unor soluţii informatice integrate care să permită urmărirea activităților financiar-contabile și de resurse umane în cadrul a 5 UAT din judeţul Bacău, respectiv urmărirea performanțelor proiectelor din cele 15 UAT partenere.

Perioada de implementare a proiectului este de 18 luni.

 

În ceea ce priveste beneficiarii directi ai investitiei, acestia sunt :

 

  • personalul celor 15 UAT implicat în activitățile de registru agricol, rol nominal unic, financiar-contabilitate, resurse umane, management centralizat și raportare a situațiilor financiar-contabile către Ministerul Finanțelor Publice, urmărirea performanțelor proiectelor. Dintre acestea, minim 75 persoane vor fi instruite în ceea ce privește utilizarea echipamentelor hardware și a sistemelor software implementate, 15 în legătură cu utilizarea aplicaţiilor CAD, iar 20 în legătură cu asigurarea mentenanței aplicaţiilor și echipamentelor implementate;
  • cetățenii și organizațiile care utilizează serviciile administrației publice din cele 15 UAT, în primul rând cei care dețin roluri unice pentru plata de impozite și taxe locale (în cadrul analizei realizate au fost identificate 37.452 gospodării în registrul agricol, respectiv 65.180 roluri unice).

În mod indirect, de implementarea proiectului vor beneficia:

 

  • autoritățile publice centrale și județene, care vor putea dispune de informații centralizate privind registrul agricol din cele 15 UAT partenere;
  • furnizorii de echipamente și prestatorii de servicii care vor comercializa produsele și serviciile care fac obiectul procedurilor de achiziții prevăzute în proiect.

Informaţii suplimentare privind derularea proiectului:
Biroul Proiecte. IT. Strategii de Dezvoltare si Promovare
Telefon 0733959403
Persoană de contact: inspector Creanga Florea

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

 

Înapoi