Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesita inbunatatiri

Prost

Foarte prost

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Acte necesare

DOCUMENTELE NECESARE EMITERII CERTIFICATULUI DE URBANISM SI AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE

 


CERTIFICAT DE URBANISM

 • cerere tip completată cuprinzand: elementele de identificare a solicitantului, elementele de identificare a imobilului, elementele care definesc scopul solicitarii;
 • copie dupa actul de proprietate al terenului;
 • extras de plan cadastral actualizat la zi, respectiv extrasul de carte funciara pentru informare, eliberate la cerere de catre biroul de cadastru si publicitate imobiliara;
 • documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism;

 

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE

 • cererea tip si anexa completată cu elementele de identificare şi datele tehnice;
 • certificatul de urbanism (în copie);
 • dovada titlului asupra imobilului, teren si /sau constructii, in copie legalizata, extrasul de plan cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi ;
 • documentaţia tehnică - D.T, in doua exemplare;
 • avizele, acordurile, solicitate prin certificatul de urbanism, in copie ;
 • acordul vecinilor in forma autentica;
 • dovada privind documentele de plată a taxei de eliberare a autorizatiei de construire;

 

 

Înapoi