Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Biserici

Biserica de lemn în stil maramureșean „Sf. Pantelimon”

Biserica de lemn în maramureșean „Sfântul Pantelimon” se află în incinta Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti având hramul „Sfântului Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon”.

Piatra unghiulară a acestui sfânt locaş a fost pus de PS Ioachim Băcăuanul, Episcop Vicar al Episcopiei Romanului şi Bacăului în ziua de 20 iulie 2007. Biserica este construită din lemn, acoperită cu şindrilă în stil maramureşean, pe fundaţie de beton placată cu piatră de Slănic.

Edificiul a fost ridicat în mai puţin de o lună de o firmă din Baia Mare, având suprafața de 70 de metri pătraţi, iar lungimea şi lăţimea de 15, respectiv 5 metri. Arhitectura construcţiei este în stil maramureşean, evidenţiindu-se turnul înalt de 19 metri.

Biserica „Sfântul Gheorghe”

Biserica „Sfântul Gheorghe” este una dintre cele mai vechi edificii religioase din Moineşti. Pe locul construcţiei actuale, cu câteva sute de ani în urmă era o poiană vastă, iar pe raza cartierului Văsâieşti trăiau, cu propriile rânduieli, ostaşii moldoveni însărcinaţi să păzească linia care despărţea teritoriul Moldovei de cel al Transilvaniei. Ostaşii care au luptat împotriva trupelor maghiare are regelui Matei Corvin, aparţineau domnitorului Ştefan Cel Mare au fost înjumați în acea poiană.

În anul 1500 este ridicată o biserică de lemn, însă 300 ani mai târziu este mistuită de un incendiu care a cauzat multe pagube în zona Moineştiului.
Catapeteasma bisericii „Sfântul Gheorghe” a fost realizată în anul 1859, iar pictura interioară a fost executată în 1937, cu restaurări în 1976 şi în 1983 de pictori locali. Tot în această perioadă a fost adus un clopot din bronz ce cântarea 750 kilograme, iar în 1983 construcţia religioasă a fost resfinţită de Eftimie Luca, Episcopul Eparhiei Romanului şi Huşilor.

De-a lungul existenţei sale, biserica a fost vizitată de personalităţi care au avut drum pe aceste meleaguri. Astfel, îl putem menţiona pe Nicolae Iorga, pe Ministerul Instrucţiei Publice,
Constantin Angelescu şi pe Ministrul Finanţelor, Mircea Canciov.
Unul dintre cele mai importante evenimente ce au avut loc la biserica „Sfântul Gheorghe” a fost aducerea raclei cu moaştele Sfintei Parascheva în 1947, când a avut loc o secetă cumplită. Ca o minune, după lungi rugăciuni pentru Sfânta Parascheva, a început să plouă liniştit, iar pământul a fost din nou roditor.

Catedrala „Naşterea Maicii Domnului şi Sfântul Ierarh Nicolae”

Este cel mai vechi lăcaş de cult ortodox din Moineşti, care a trecut prin mai multe faze de construcţie. În anul 1980, în incinta edificiului religios, s-au găsit rămăşiţe umane, aceasta ilustrând dovada existenţei unui mic cimitir înainte de anul 1500.
În primele secole după pătrunderea creştinismului în Moldova, pe locul unde este în prezent biserica Sfântul Nicolae, s-a înfiinţat o sihăstrie sătească (un schit de călugări pustnici care sihăstreau în pădurile din imprejurimi). Călugării au construit o mică biserică din lemn cu hramul Sfântul Nicoloae.

În zilele de duminică şi sărbători, pustnicii veneau la acest schit, îşi mărturiseau gândurile, ascultau Sfânta Liturghie şi se împărtăşeau cu sfintele taine, apoi se retrăgeau iar la locurile lor de linişte pentru post şi rugăciune. Acest schit oficia şi toate serviciile religioase pentru locuitorii izolaţi din imprejurimi şi a celor din cătunele şi satele Văsieşti, Urmeniş (Hangani), Pârâul, Dealu Mare, Lucăceşti, Valea Arinilor, Rusăeşti şi altele.

Dacă prima construcţie a bisericii a fost în totalitate din lemn, treptat, aceasta a fost înlocuită cu o lucrare din piatră, apoi din cărămidă. Actualul edificiu a fost ridicat în 1998 ce are în componenţa lui o navă centrală, două nave laterale, un pronas cu lăţimea de 11,32 m, un naos al cărei cupolă măsoara 21,50 m şi un turn înalt de 28,6 m.

Catapeteasma este alcătuită din lemn de tei, iar stilul în care a fost realizată este cel brâncovenesc. Lucrările pentru biserică au continuat şi după 2002, 6 ani mai târziu realizându-se la intrare icoana Sfântului Ierarh Nicolae în mozaic. În momentul de față, se desfășoară lucrări de pictură din nou, tehnica fresco.

Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Hangani

Biserica „Sfânta Cuvioasa Parascheva” se află în cartierul Hangani, pe o colină mică, la o distanţă de 200 metri de locul în care pâraiele Ghertoi şi Văiugele se unesc.

Lăcașul de cult a fost construit în 1676 de către Sandu şi Parascheva Leondaru, cu ziduri din piatră brută, fundaţie din piatră şi a trecut prin mai multe faze de restructurare: în anul 1768 a fost reconstruit din temelii, în anul 1870 i-au fost refăcute faţadele, iar în anul 1896 i s-au adăugat un pridvor şi un turn.
Biserica este clasată de către C.S.A.C. ca monument istoric și este înregistrată la nr. 191.

Ca obiecte de valoare documentară putem menționa: Cazania din 1775, un Octoih Mic din 1792, clopotele din 1767.

Ultima actualizare: 14:03 | 11.07.2024

Sari la conținut