Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu”

Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu” (470- liceu; 431- Școala Profesională)

Adresa: str. G. Enescu, nr. 2

Telefon: 0234-362 215

Director: Prof. Stelian Ivan

I.SCURT ISTORIC

Şcoala a luat fiinţă în anul 1949 sub denumirea de Şcoala Profesională Metalurgică, având sediul pe Strada Atelierelor. Intensificarea procesului de extracţie a petrolului şi gazelor a impus transformarea profilului iniţial, astfel încât şcoala a început să pregătească forţă de muncă pentru acest domeniu (sondori, operatori, mecanici, electricieni, etc.).

În anul 1959 şcoala s-a mutat în sediul din strada Căpitan Zăgănescu, nr. 2, vis a vis de unitatea de pompieri, sub titulatura de „Grup Şcolar de Petrol şi Chimie”.

În anul 1967 se produce o nouă mutare a sediului şcolii, în strada G. Enescu, nr. 2, unde se află şi astăzi. Sediul era special construit, cu 8 săli de clasă, un laborator, cancelarie, birou pentru director şi un birou pentru secretariat. Este vorba de ceea ce astăzi se numeşte „Corpul A”. în acelaşi timp, s-a dat în folosinţă şi primul cămin (căminul nr. 1 – dezafectat în prezent), sala de sport şi o parte din actualul atelier al şcolii.

Prin H.C.M. nr. 739 din 21 iunie 1971 se înfiinţează în cadrul şcolii primele clase de liceu cu profil industrial (în domeniul petrolului), iar şcoala se redenumeşte „Grup Şcolar de Petrol”.

La 19 septembrie 1972 s-a făcut recepţia lucrărilor de extindere a şcolii, prin contruirea „Corpului B”, cu 14 săli de clasă. Tot în 1972 s-a dat în folosinţă şi un nou cămin (căminul nr. 2), preluat apoi de S.P. Modârzău şi transformat în bloc de locuinţe.

Creşterea continuă a numărului de elevi a făcut necesară construirea „Corpului C”, inaugurat la 15 septembrie 1986. Noua construcţie se compune din din 16 săli de clasă, numeroase boxe cu diferite îmbunătăţiri, cabinete pentru directori şi o modernă cancelarie.

Pentru a asigura condiţii optime de cazare tuturor elevilor, s-a construit cel de-al treilea cămin, compartimentat în apartamente cu două camere, cu grup sanitar la fiecare apartament, cu chiuvetă şi duş. În prezent este singurul cămin rămas în funcţiune. În acelaşi timp cu corpul C a început şi construcţia unei cantine moderne, care a fost dată în folosinţă în 1987.

Dacă înainte de 1989 şcoala a pregătit elevi numai pentru calificările şi specializările legate de industria petrolului, după acest an au apărut calificări şi specializări noi, deoarece cererea de resurse umane pentru activitatea din industria petrolului a scăzut an de an.

În anul 1996 şcoala şi-a schimbat denumirea în Grup Şcolar Industrial de Petrol „Grigore Cobălcescu”, iar din anul 2004 se numeşte Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu” Moineşti. Şcoala şi-a adaptat continuu oferta de pregătire în concordanţă cu cererea de forţă de muncă din zonă.

In anul scolar 2006-2007 a absolvit prima promotie de subingineri ai Facultatii de Petrol si Gaze, cu filiala in cadrul Colegiului Tehnic „Grigore Cobalcescu” Moinesti.

II. STAREA ACTUALĂ

Actualmente, Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu” se compune din:

 •  3 corpuri de şcoală (A, B, C);
 • un cămin pentru elevi şi profesori (300 de locuri);
 • cantină (300 de locuri);
 • sală de sport de dimensiuni reduse;
 • ateliere şcoală: 14
 • două terenuri de handbal; un teren de fotbal;
 • bibliotecă cu aproximativ 34 000 de volume;
 • spălătorie;
 • poligon auto;
 • laboratoare: 3 (fizica, chimie, biologie);
 • cabinete: 9 (informatica-3, multimedia-1, electrotehnica-1, psihologie-1, textile -2, auto-1).

În şcoală învaţă 1384 de elevi, grupaţi în 56 de clase. Aceştia sunt pregătiţi de peste 100 de cadre didactice (profesori, ingineri, economişti, maiştri).

Elevii frecventează cursurile liceului tehnologic (profil tehnic, servicii, protecţia mediului) la formele de învăţământ zi, seral şi ruta progresiva.

Pregătim deci elevi în 3 domenii şi peste 10 specializări şi calificări profesionale.

Misiunea colegiului este aceea de a contribui la desăvârșirea personalității elevilor noștri, oferindu-le cunoștințe științifice și dezvoltând capacități și deprinderi culturale, exprimate în componențe și comportamente etice, morale și tehnico-științifice, precum și competențe care să le permită orientarea și inserția activă într-un mediu social, economic și cultural, caracterizat fundamental printr-un ritm rapid al schimbărilor.

Începând cu anul școlar 2012-2013 se reînființează școala profesională de 2 ani, în primul an cu 40% teorie și 60% practică, iar în cele de-al doilea cu 75% practică și 25% teorie, pe specializările Mecanic auto și Sudor.

Ultima actualizare: 12:53 | 21.06.2024

Sari la conținut