Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Date de contact ale autorității

Adresa: str. Vasile Alecsandri, nr. 14, județ Bacău
Cod poștal: 605400
Telefon: 0234 363 680
Fax: 0234 365 428
E-mail: office@moinesti.ro

E-MAIL PRIMĂRIA MOINEȘTI: office@moinesti.ro

BIROU ACHIZIȚII PUBLICE DIRECTE: achizitiidirecte@moinesti.ro

COMPARTIMENT PROCEDURI DE ATRIBUIRE ACHIZIȚII PUBLICE: achizitiipublice@moinesti.ro

COMPARTIMENT ADMINISTRAȚIE PIEȚE: adm_piata@moinesti.ro

DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT: adpp@moinesti.ro

ARHITECT ȘEF: arhitectsef@moinesti.ro

COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC: audit@moinesti.ro

COMPARTIMENT BIBLIOTECĂ: biblioteca@moinesti.ro

COMPARTIMENT CADASTRU: cadastru@moinesti.ro

BIROU CENTRU CULTURAL LIRA: cinema@moinesti.ro

BIROU CULTURĂ, TINERET, ACTIVITĂȚI PUBLICE ȘI MEDIUL DE AFACERI: comunicareprimarie@moinesti.ro

CONSILIUL LOCAL: consiliulocal@moinesti.ro

COMPARTIMENT BUGET CONTABILITATE: contabilitate@moinesti.ro

DIRECȚIA CREȘĂ: cresa@moinesti.ro

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL MOINEȘTI: csm.moinesti@moinesti.ro

COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE: cssm@moinesti.ro

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ PUBLICĂ: das@moinesti.ro

COMPARTIMENT DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR: evidentapers@moinesti.ro

BIROU EXECUTARE SILITĂ: executari@moinesti.ro

COMPARTIMENT FOND LOCATIV: fondlocativ@moinesti.ro

COMPARTIMENT COMERCIAL: inspcomerciala@moinesti.ro

SERVICIUL INVESTIȚII, RECEPȚIE LUCRĂRI ȘI DERULĂRI CONTRACTE: investitii@moinesti.ro

BIROU JURIDIC ȘI CONTENCIOS: juridic@moinesti.ro

BIROU MANAGEMENT SANITAR ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ: medic@moinesti.ro

SERVICIUL MONITORIZARE: monitorizareup@moinesti.ro

COMPARTIMENT PĂȘUNE-PĂDURE: padurepasune@moinesti.ro

COMPARTIMENT TEHNICĂ LEGISLATIVĂ ȘI PATRIMONIU: patrimoniu@moinesti.ro

DIRECȚIA POLIȚIE LOCALĂ: politialocala@moinesti.ro

BIROU PROIECTE IT, STRATEGII DE DEZVOLTARE ȘI PROMOVARE: proiecte@moinesti.ro

COMPARTIMENT PROTECȚIE CIVILĂ: proteccivila@moinesti.ro

COMPARTIMENT REGISTRU AGRICOL: regagricol@moinesti.ro

BIROU RESURSE UMANE, SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ: resurseumane@moinesti.ro

COMPARTIMENT MANAGEMENTUL SISTEMELOR INTEGRATE ȘI MEDIU: smimediu@moinesti.ro

COMPARTIMENT FOND LOCATIV: spatiulocativ@moinesti.ro

COMPARTIMENT STARE CIVILĂ: starecivila@moinesti.ro

SERVICIUL VENITURI: taxe@moinesti.ro

COMPARTIMENT TRANSPORT INTERN ȘI AUTORITATE DE AUTORIZARE: transport@moinesti.ro

COMPARTIMENT URBANISM: urbanism@moinesti.ro

DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE: utilitatipublice@moinesti.ro

Ultima actualizare: 08:08 | 19.07.2024

Sari la conținut