Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Relații cu presa/mass-media

Rolul şi atribuţiile Compartimentului Relații cu publicul

(1) Asigurarea legăturii dintre Primarul municipiului şi societatea civilă a oraşului prin implementarea legislaţiei în vigoare pentru realizarea optimă a drepturilor cetăţenilor;

(2) Asigurarea informării cetăţenilor municipiului privind principalele activităţi organizate de Primarul Municipiului;

(3) Îndeplinirea atribuțiilor ce decurg din aplicarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public şi Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică precum şi a Regulamentului referitor la lucrările de secretariat în petiţionare;

(4) Informarea cetăţenilor cu privire la principalele activităţi ale aparatului de specialitate al primariei;

(5) Informarea conducerii primăriei referitor la solicitarile cetăţenilor;

(6) Informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;

(7) Monitorizarea circuitului corespondenței și prezentarea periodică a unui raport cu privire la stadiul soluționării acesteia;

(8) Arhivarea și inventarierea pe termene de păstrare, conform nomenclatorului arhivistic a documntelor la nivelul compartimentului;

Ultima actualizare: 14:03 | 11.07.2024

Sari la conținut