Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Planul de Acţiune privind Energia Durabilă al Municipiului Moineşti 2012-2020

Municipiul Moineşti a devenit, la data de 25 februarie, semnatar al Convenţiei Primarilor – principala mişcare europeană în care sunt implicate autorităţile locale. Ne-am angajat în mod voluntar să creştem eficienţa energetică şi utilizarea surselor de energie regenerabilă în teritoriu, să realizăm un inventar de referinţă al emisiilor de gaze cu efect de seră şi să întocmim un Plan de Acţiune pentru Energie Durabilă prin care să reducem cu cel puţin 20% emisiile de CO2 până în anul 2020.

Prin Planul de Acţiune al Municipiului Moineşti, ne propunem să ridicăm nivelul calităţii vieţii comunităţii per ansamblu, prin implementarea de măsuri precum:

– Modernizarea sistemului de iluminat public prin aducerea la standarde corespunzătoare de calitate
– Modernizarea energetică a clădirilor administrative şi acordarea de facilităţi cetăţenilor şi agenţilor economici pentru reabilitarea clădirilor rezidenţiale
– Impunerea unor standarde de calitate în domeniul noilor construcţii
– Înnoirea parcului auto al administraţiei municipale cu autovehicule puţin poluante
– Organizarea de campanii de educare şi conştientizare adresate în mod direct cetăţenilor şi agenţilor economici pentru înţelegerea beneficiilor utilizării eficiente a energiei şi a principiilor dezvoltării durabile.

Documente

Ultima actualizare: 12:53 | 21.06.2024

Sari la conținut