Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Despre petrol

Petrolul atestat în documente:

1440, octombrie 4

Boierul Oană Porcu donează moșia Lucăcești, în dreptul Păcurii, mănăstirii Bistrița;

1493, martie 5

Satul Tescani – dăruit de Ștefan cel Mare lui Sima Bahluianu împreuna cu lacul Puturos (lîngă Moinești, actualmente cartierul Găzărie);

1495, ianuarie 10

Exista o Fântână împuțită (cronicarii vremii numeau astfel baltile de pacura) pe dealul Cneaja (actualmente Osoiu);

1560

La Crăstești (Cucuieți-Pădurăreni, com. Solonț jud. Bacău) sunt mentionate fântânile de păcură ale boierului Stănișoară din Moinești.

1565, iulie 31

La Fârloiești (Modârzău) Gavril Dinga este împuternicit să stăpânească 1/3 din păcurile (bălțile de țiței) din poiana Tazlău;

1570, aprilie 14

Fârloiaști (același Modârzău) – act de vânzare-cumpărare a 1/3 din Poiana cu Păcură si 1/3 din păcurile aflate în Hotarele moșiei Tazlăul Sărat;

1576, aprilie 18

Satul Lucăcești este întărit (încredințat) mănăstirii Bistrița până la fântâna Neagră și vama de la Tazlău;

1596, martie 10

Act de stăpânire asupra occinii din Tățești (Lucăcești) „cu fântânile de păcură cu tot” dat mănăstirii Tazlău, până la judecata cu boier Dubău;

1607, aprilie 12

Mănăstirea Tazlău împuternicită să stăpânească o fântână de păcură în satul Tățești (Lucăcești) pentru care s-a judecat cu Dubău și alții;

1628, august 20

Reclamație între Mănăstirea Tazlău și Valiste Ionașcu pentru o fântână de păcură;

1630, aprilie 23

Mănăstirea Tazlău câștigă la judecată împotriva lui Valiste Ionașcu, acesta este condamnat să plătească preceaz (amendă);

1640, iunie 8

Andrei din Șerbe vinde părți din moșie pentru a putea plăti păcura furată, fiind prins asupra faptului de parcalabi;

1640, martie 28

Act de întărire (încredințare) pentru mănăstirea Bistrița, care se judecase cu pricină de ani buni cu Valiste Ionașcu;

1646, aprilie 7

Proces între răzeșii din Lucăcești și călugării Mănăstirii Bistrița pentru o fântână de păcură (zisă Fântâna Neagră);

1647, iunie 1

Judecata între răzeși și Mănăstirea Bistrița, aceasta din urmă pierde Fântâna Neagră;

1652, ianuarie 20

Ilie și Cristian Cofetar vând lui Ioniță Rușeț satul Fârloiești (Modârzău) cu groapili de păcură;

1667, mai 16

Chiriac Sturdza plătește o pagubă făcută de Ionaș Boțul și primește părți din Moșia Fârloiești (Modârzău), dealul cu pacurile;

1685-1688

La Moinești – vânzare de păcură între V. Talpă și Rugină (zis cel Batrân); certificarea primei tranzacții de țiței pentru rafinare;

1688

Iohan Ioachim Becher în Tratat de Chimie: petrolul face parte din compușii chimici pământoși. Bitumul valahic, cu o consecință fluidă, culoare gălbuie și miros specific aromat eterat poate servi la iluminat;

1709, ianuarie 14

Proces pentru păcură între Mănăstirea Bistrița si răzeșii din Fârloiești câștigat de data aceasta de mănăstire;

1716

Dimitrie Cantemir în Descrierea Moldovei scrie: In Tazlăul Sărat, aproape de satul Moinești, în ținutul Bacăului, țâșneste dintr-un izvor păcura de o folosesc la unsul osiilor de la căruțe; ei zic că este mult mai bună pentru nevoile casei decât rășina pe care o scot din copaci, dar numai dacă este deosebită de apă…;

1733, august 27

Mănăstirea Bistrița arendează extracția țițeiului locuitorilor din Lucăcesști pe un an, cu obligația de a da 50 vedre de păcură;

1744, iulie 17

Mănăstirea Bistrița primește împuternicire de la domnul Moldovei pentru două fântâni de păcură care sunt în hotarul Moineștilor, precizîndu-se și să nu fie supărată nicicum de răzeșii din Moinești care trebuie să dea păcura la domnie;

1765

Catastihul vămilor din Moldova: petrolul este produs exportat, pentru care se încasa taxă vamală, raportată la număr de poloboace.

1765

Proces între Mănăstirea Bitrița și arendașul moșiei Lucăcești care va exploata în continuare gropile cu obligatia de a plati venitul si dijma;

1798, februarie 21

Mărturia răzeșilor din Moinești prin care arată că unii dintre ei au luat în stăpânire gropile de păcură de la Lucăcești, numite gropile Popeștilor, pe baza jurământului strâmb a lui Ion Ghineț;

1817

Moinești – gropașii dădeau dijmă 10% din produsele extrase;

1820

Cartografia ținuturilor Moldovei – se prezintă comuna Moinești și localitățile din preajmă, cu numărul de gropi de păcură și câți oameni lucrează la fiecare.

1821

Mihai Grigorie Șuțu fixează taxa pentru vânzarea țițeiului în târgurile Moldovei;

1827

Ioniță Parascanu din Prăjești a fost certat cu 500 toiege la tălpi pentru ca nu a transportat la timp la curtea domnească țițeiul cerut;

1832, august 18

Protestul evreului Zissu din Bacău împotriva mezatului carelor și păcurii care îi dă atingere intereselor din târgul Moineștilor;

1832

Vidomastia, adecă situațiunea esploatării petrolului în Moldova, especial la Moinesci – cu număr de gropi și producția pe fiecare localitate în parte;

1835

Se semnează Contractul ce acorda arendașilor moșiei Moinești dreptul de a lua dijma din gropile ce se aflau în exploatare înainte de 1832, un sfert din păcura ce va ieși din fiecare groapă;

1838, noiembrie 25

Proces între satele Stănești și Măgirești pentru săparea unei gropi de păcură aflată în hotarele amândurora;

1840

Prima rafinărie din țară la Lucăcești (Nechifor Choss);

1844, noiembrie 20

Hrisovul târgulu’ Moinești, unde se precizează: cei care au deschis gropi de păcură […] vor da în natură din 5 vedre de păcură – una proprietarului;

1857

Rafinărie la Valea Arinilor – Aleicu Leibu;

1858

Rafinăria de la Solonț – Inochentie Marchidan;

1858

Zona Moinești are o capacitate de prelucrare a petrolului de 837-848 tone/an, prin rafinăriile de le dețin mici proprietari aflați în treabă;

1890

S. R. I. C. P. București cumpără moșia Moinești și confiscă toate gropile de petrol întru esploatare și rafinare de bună cuviință;

1892

Gheorghe Buruiană din satul Tazlău, proprietar al gropilor de petrol Pușcata, Țâmbrușica, Cujbuleasa, aduce producțiunea ce scoate spre rafinare la Rafinăria Tailler din târgu’ Moinești;

1895, ianuarie 13

Se aprobă Regulamentul Arendei gropilor de petrol;

1895

Legea minelor precizează că petrolul ramâne propietatea deținătorilor de terenuri, în buna tocmeală care s-a ales de trebuință până acum;

1895

Rafinărie S. R. I. C. P. la Moinești;

1896

Societatea Steaua Română investește în Moinești;

1898

Se inaugurează Rafinăria Steaua Română Moinești;

1900

Moldova prelucra 9540 tone/an cu 1127 angajați;

1908

Zona Moinesti cuprindea întru hotare 51 fabrici de gaz derivate;

1923

Constituția României, art. 19 – Bogățiile subsolului trec în propietatea statului;

1924

Legea minelor – Românii trebuiau să dețină 50,1%, din societăți.

1925

Se folosesc țevile pentru transport țiței sudate sau nesudate;

1926

Firma Columbia (româno-americană) introduce în premieră mondială la Moinești procedeul cracării termice pentru obținerea de randamente mărite;

1926

În Romania sunt peste 140 societati petrolifere – 70 exploatare, 70 foraj și rafinaj, în participațiune români cu străini;

1928

Introducerea coloanei mecanice; cimentarea după model american;

1930

Primele foraje cu sapă cu diamante;

1932

Rafinărie Danube-Oil la Găzărie, cartier al comunei urbane Moinești;

1933

Primele foraje cu sapă cu role;

1940

În județul Bacău sunt înregistrate 637 puțuri active și 340 sonde;

1940-1943

Intreprinderile petrolifere sunt militarizate;

1942

La Solonț apare sistem rotary;

1943

CCI Bacău anunță 7228 persoane care lucrau în industria de petrol;

1946

Rafinăria Moinești mutată la Dărmănești, a funcționat până în 1998;

1950

Exista Oficiul I Foraj Zemeș, Oficiul I Producție Tazlăul Sărat, Intreprindere Transpoarte Foraj-Extractie;

1950

Trustul Foraj – Extractie nr. 4 Moinești;

1951

Oficiul II Foraj Moinești, Oficiul II Producție Moinești;

1952

Intreprinderea Construcții – Montaje Modârzău;

1952

Oficiul III Producție Zemeș – Modârzău;

1953

Se înființează Trustul de Foraj și Trustul de Extracție Moinești;

1953

Turboabur Moinești, Intreprindere bunuri comune, se certifică separarea Intreprinderii de Transport de sectorul Producție, Exploatare, Foraj;

1956

Comasarea Schelelor de producție Zemeș – Modârzău;

1959

Separarea schelelor de producție Zemeș – Modârzău;

1959

Specialiști din zonă acordă asistență tehnică în străinătate; procesul va continua fără întreruperi pînă în present, inclusive pentru platformele maritime;

1963

Se introduc instalațiile pentru automatizarea și telecontrolul sondelor aflate în pompaj;

1965

Foraj de mare adâncime, la peste 3500 de metri, zona deal Măgura;

1969

Grupul Industrial pentru Foraj – Extracție țiței Moinești;

1973

Comasarea schelelor de producție Modârzău – Moinești;

1973

Combinatul Petrolului Moinești;

1974

Trustul Petrolului Moinești;

1982

Se înființează Uzina Reparații Utilaj Petrolier Moinești;

2004

Guvernul României vinde pachetul majoritar de acțiuni de la Petrom SA companiei austriece OMV. In doar citiva ani, numarul angajatilor Petrom de la Moinesti (si comunele limitrofe) scade de la peste zece mii la doar 1350.

2007, aprilie

Compania americană C. D. I., specializată în servicii pentru eficientizarea exploatării petrolului, investește în Moinești și deschide aici prima sa filială în România.

2009

Primarul municipiului Moinesti, ing. Viorel Ilie, ia initiativa infiintarii Muzeului Patrimoniului Municipiului Moinesti care va fi structurata in:

*sectia de etnografie, folclor, datini, mestesuguri si traditii stramosesti din zona Moinesti:

*sectia de istorie a petrolului si istorie locala – incepind cu tezaurul preneolitic de pe Dealul lui Ghindaru – la 3 kilometri de centrul municipiului Moinesti – care atesta existenta noastra aici de mai bine de sase mii de ani;

*sectia de studiu si cercetare a vietii si operei lui Tristan Tzara si a dadaismului;

*sectia de arta moderna contemporana.

2011, octombrie

Are loc primul Simpozion National al Istoriei Exploatarii Petrolului in Moinesti, in cadrul Proiectului de Promovarea a Potentialului Turistic al municipiului Moinesti si este inaugurata Expozitia permanenta despre Istoria Exploatearii Petrolului in Holul Primariei municipale.

Exploatare manuală cu puțuri de adâncime pe dealul Osoiu, Moinești, 1897

Schela de exploatare „Steaua Română” Moinești, 1934

Rafinăria „Steaua Română” și o garnitură de tren C.F.R

Ultima actualizare: 12:53 | 21.06.2024

Sari la conținut