Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Școala Gimnazială „George Enescu”

Școala Gimnazială „George Enescu”

(90 prescolari + 293 elevi primar + 285 elevi gimnazial = 668 copii)

Adresa: Str. Schelei nr. 1

Telefon: 0234-362 220, are in structura:

Gradinita cu Program Normal „Pinochio” (str. Schelei, nr. 1 bis)

Director: Prof. Dr. Alina Ramona Pistol

 

 

Grădinița Pinochio:

Director: prof. MONOREANU ADRIANA (Prof. înv. primar)

Director adj.: prof. PRALIA DORU ( Prof. educație fizică și sport)

An școlar 2014-2015

Educ. Cireș Aurelia

Educ. Hanu Liliana

Educ. Martin Andreea

Educ. Spătariu Maria

Educ. Munteanu Laura

 

 

Educaţia este un ornament în vremuri de prosperitate şi un refugiu in vremuri de restrişte„. Aristotel

Adresa: Str.Schelei, Nr. 1, Moineşti, jud. Bacău, cod poştal 605400; tel./fax: 0234/362220;

E-mail: scoalageorgeenescu.moinesti@yahoo.com

Facebook: www.facebook.com/scoalageorgeenescu.moinesti

   Şcoala cu clasele I-VIII ,,George Enescu” s-a constituit ca urmare a acestei reforme din 1864, când s-a trecut la reorganizarea învăţământului primar. Potrivit acesteia, în anul 1866 se înfiinţează Școala urbană de băieţi, fără un local propriu.

    Un rol important în organizarea şcolii şi în desfăşurarea activităţii didactice l-a avut preotul David Climescu, spirit luminat şi mare patriot, care a pus la dispoziţia şcolii locuinţa sa, pe locul unde acum este Căminul Liceului Teoretic ,,Spiru Haret „.

         În anul 1894 s-a construit un local propriu pentru Şcoala de băieţi, pe str. Zorilor, în faţa Şc. ,,Ştefan Luchian”. Localului de şcoală iniţial i s-au mai adăugat, pe parcurs, unele anexe, întrucât a sporit numărul de elevi. În anul 1895, Şcoala de băieţi s-a unit cu cea de fete, devenind şcoală mixtă. În anul 1910, şcoala se divide din nou.

Dată fiind apropierea de Tescani – spaţiu de creaţie pentru George Enescu, precum şi spiritul pedagogic remarcabil al acestui compozitor de talie universală, şcoala a ales să se situeze sub patronajul acestuia, bustul său străjuind paşii generaţiilor de elevi care studiază aici.

În anul 1962, s-a dat în folosinţă localul în care funcţionează şi în prezent Liceul Teoretic ,,Spiru Haret”.

       Întrucât locaţia nu mai asigura spaţiul necesar pentru toate ciclurile de învăţământ, în 1966 a început construcţia unei noi clădiri cu această destinaţie, care s-a dat în folosinţă în 1967. Aici s-au transferat clasele I-VIII, formând Şcoala Generală Nr. 2, Moineşti. În anul acestui transfer, şcoala funcţiona cu 18 clase, cu un număr de 670 de elevi .

În anul 1987, s-a dat în folosinţă un nou local de şcoală, cu o linie arhitectonică modernă, cu 16 săli de clasă, 3 laboratoare, cu mobilier modern, o sală de sport şi două terenuri sportive pentru activitatea de educaţie fizică şi pentru activităţi extraşcolare. Biblioteca şcolii dispune de peste 13.000 de volume.

     Această şcoală a cunoscut, în evoluţia sa, numeroase momente memorabile. Printre altele, prin Dispoziţia nr. 95, din 13 octombrie 1993, a Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău, Şcoala Nr. 2 este denumită Şcoala ,,George Enescu „.

    Pe 3-4 mai 1994, s-au comemorat, printr-un Simpozion Naţional, 39 de ani de la trecerea în eternitate a marelui compozitor George Enescu.

    Pe 8 mai 1997, s-a dezvelit bustul marelui maestru al muzicii, George Enescu, amplasat în faţa localului nou al şcolii. Tot atunci, biblioteca şcolii a primit numele lui Mihai Eminescu. În anii următori, Zilele Şcolii ,,George Enescu” s-au concretizat în trei ediţii ale Simpozionului Naţional şi Internaţional (ultima ediţie) ,,Interdisciplinaritatea – condiţie a învăţământului modern” .

Această şcoală, o veche instituţie de învăţământ din Moineşti, continuatoarea directă a şcolii înfiinţate în 1864 şi reorganizată în 1866 în şcoală de băieţi, a cunoscut, în evoluţia sa, numeroase momente memorabile, care cinstesc atât elevii şi cadrele didactice, cât şi întregul municipiu Moineşti:

Pe 19 decembrie 1992, s-a sărbătorit un sfert de veac de existență a Școlii Nr. 2;

Prin Dispoziţia nr. 95 din 13 octombrie 1993 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău, Şcoala Nr. 2 este denumită Şcoala ,,George Enescu „;

  Pe 3-4 mai 1994, s-au comemorat printr-un Simpozion Naţional 39 de ani de la trecerea în eternitate a marelui compozitor George Enescu;

  Pe data de 8 mai 1997, şcoala a fost, din nou, în sărbătoare. Un sobor de preoţi de la Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, precum şi preotul paroh Ioan Andrioaie, oaspeţi din Chişinău, Bucureşti, Iaşi, Suceava, Bacău şi mulţi localnici au participat la dezvelirea bustului marelui maestru al muzicii, George Enescu, amplasat în faţa localului nou al şcolii. Tot atunci, biblioteca şcolii a primit numele luceafărului poeziei româneşti, Mihai Eminescu;

  În decembrie 1997, cadrele didactice, absolvenţi ai şcolii, părinţi şi elevi au sărbătorit împlinirea a 30 de ani de existenţă a Şcolii Nr. 2, Moinesti, sub această denumire. În anii următori, Zilele Şcolii ,,George Enescu” s-au concretizat în trei ediţii ale Simpozionului Naţional şi Internaţional (ultima ediţie), cu sesiune de comunicări ,,Interdisciplinaritatea – condiţie a învăţământului modern” – 14 mai 2005;

   Cu ocazia zilelor Municipiului Moineşti, organizate începând cu 2002, până în prezent, Şcoala ,,George Enescu” a participat în cadrul manifestărilor culturale cu diferite activităţi;

   Pe 30 septembrie 2005, s-a comemorat scriitorul moineştean Constantin Micu;

Începând cu 1 iunie 2011, se sărbătoresc ZILELE ŞCOLII CU CLASELE I-VIII „GEORGE ENESCU”, dedicate exculsiv elevilor.

   Din anul scolar 2012-2013 Scoala cu Clasele I-VIII „George Enescu” si-a schimbat titulatura in Scoala Gimnaziala „George Enescu” Moinesti.

Din anul 1967 si pana in prezent scoala a fost condusa de mai multi directori dupa cum urmeaza:

1967- 1974  Dir. Şalaru Mihai; Dir. adjunct Oprea Pompiliu, Itigan Ion;

1974- 1984 Dir. Creţu Nicolae;

1984- 1989 Dir. Darie Simion;

1989- 1991 Dir. Cipariu Ioan Theodor;

1991- 1998 Dir. Pintilie Cornelia; Dir. adj. Creţu Nicolae;

1998- 2003 Dir. Cipariu Lidia- Elena; Dir. adj. Irimia Rodica: 1998-2002;Păduraru Elena: 2002-2003;

2003 -2009 Dir. Creţu Nicolae :; Dir. adj. Văsâi Maria: 2003-2004 ;Pintilie Cornelia 2004-2009;

2009/2010  Dir. Trandafir Marius ; Dir.adj. Constantin Semidia;

2010 – 2013 Dir. Constantin Semidia; Dir.adj. Trandafir Marius (2010-2011) ; Dir.adj. Iulia Rusu (2011-2012); Dir.adj. Botezatu Maria (2012-2013)

2013 – 2014 Dir. Rusu Iulia; Dir. adj. Pistol Alina.

2014 – 2015 Dir.Monoreanu Adriana; Dir. adj. Pralia Doru

ŞCOALA GIMAZIALĂ „GEORGE ENESCU” MOINEŞTI

Grădiniţa

 • construită în anul 1976 pe o suprafaţă la sol de 349m2 , dispune de:
 • 7 săli de clasă
 • 1 sala de clasa Vestiar
 • 1 cancelarie
 • 1 cabinet logoped
 • 1 cabinet psihologic
 • 120 copii preşcolari în anul şcolar 2012-2013

Şcoala Veche – corp B 

 • construită în anul 1967 pe o suprafaţă la sol de 465 m2, pe 2 nivele (parter etaj 1)
 • 9 săli de clasă -pentru învatământul primar
 • 1 laborator de fizică
 • 1 cancelarie
 • 1 cabinet medical
 • 340 copii îvaţământul primar

Şcoala Nouă – corp A

 • construită în anul 1987 pe o suprafaţă la sol de 604 m2, pe 4 nivele ( parter ,et.1,et.2,et.3)
 • 17 săli de clasă
 • 1 laborator chimie
 • 1 laborator biologie
 • 1 laborator AEL
 • 1 cabinet CDI
 • 1 cabinet directori
 • 1 cancelarie
 • 1 secretariat
 • 1 bibliotecă
 • 1 birou administrator
 • 1 cabinet psihologic
 • 343 copii – învăţământul gimnazial

Sală de sport 

 • contruita in anul 1987 pe o suprafaţă de 659m2 şi renovată în anul 2011-2012

Înfiinţată la data de 21 martie 2011 

Sediul: Str. Schelei, Nr.1, Municipiul Moinesti, Judetul Bacau, cod 605400

Înregistrata la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Bacău cu Numarul de identificare din Registrul sportiv BC/F/00006/2011

E-mail: temerarii2011@yahoo.com

Facebook: www.facebook.com/astemerarii

Telefon: 0740393870

Fax: 0234362220

Reprezentată prin domnul prof. PRALIA DORU – presedinte al Asociatiei Sportive „Temerarii” Moinesti

Scopul Asociaţiei Sportive „TEMERARII”:

Organizarea şi administrarea unei activităţi sportive, având drept obiect promovarea uneia sau mai multor discipline sportive, practicarea acestora de către membri şi participarea la competiţiile sportive.

Societatea ASOCIAŢIA SPORTIVĂ „TEMERARII”, este societate civilă particulară, nu efectuează acte de comerţ, nu are personalitate juridică şi nu este subiect autonom de drept. ASOCIAŢIA SPORTIVĂ „TEMERARII” se constituie în cadrul instituţiei publice: Şcoala cu Clasele I-VIII „George Enescu” şi va folosi pentru realizarea scopului propus bazele sportive ale acesteia.

Societatea ASOCIAŢIA SPORTIVĂ”TEMERARII” este înfiinţată pe durată nedeterminată, activitatea urmând să înceapă la data înscrierii în Registrul Sportiv şi eliberării Certificatului de Identitate Sportivă.

   Ramurile sportive şi domeniile de activitate :

– atletism – handbal

– badminton – sportul pentru toţi

– baschet – şah

– dans sportiv – tenis

– fotbal – tenis de masă

– gimnastică – volei

Obiectivele ASOCIAŢIEI SPORTIVE „TEMERARII”:

Sunt stabilite în concordanţă cu prevederile Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr.69/2000 şi a HG 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr.69/2000, respectiv de a contribui la îmbunătăţirea stării de sănătate a membrilor săi prin practicarea exerciţiului fizic şi a sportului.

ASOCIAŢIA SPORTIVĂ „TEMERARII” are emblemă, steag, culori şi stampilă proprie.

ASOCIAŢIA SPORTIVĂ „TEMERARII” deţine exclusivitatea privind:

a) Dreptul asupra imaginii de grup sau individuale, statică şi în mişcare a sportivilor în echipament de concurs şi de reprezentare, când participă la competiţii în numele respectivei structuri;

b) dreptul de folosinţă asupra emblemei, steagului, culorilor şi ştampilei;

c) drepturile de reclamă, publicitate şi de televiziune la competiţiile pe care le organizează sau la care participă, după caz.

În anul 1967, odată cu înfiinţarea Şcolii Generale Nr.2, la Moineşti, judeţul Bacău, se constituie şi biblioteca şcolii .

           Spaţiu de emulaţie spirituală, biblioteca a început să se înfiripeze treptat prin grija Olgăi Ghioc, primul bibliotecar cu normă întreagă al şcolii . Spaţiul în care a funcţionat la început biblioteca era o modestă încăpere cu nouă dulapuri în care erau aranjate cu dragoste şi pricepere cele 3952 volume, preluate prin transfer de la Liceul Mixt Moineşti.

Timp de aproape patru ani cât şi-a desfăşurat activitatea de bibliotecar, doamna Olga Ghioc a ştiut să trezească şi să menţină interesul elevilor pentru lectura cărţilor, familiarizându-i uşor-uşor cu lumea lor magică.

A urmat o perioadă de aproape 21 de ani (septembrie 1971-28 februarie 1992) când de bibliotecă s-au ocupat, contra indemnizaţie, mai multe cadre didactice: prof. Simion Darie, înv. Sofia Heisu, înv. Nicolae Heisu.

În 1987, odată cu darea în folosinţă a unui nou local de şcoală, biblioteca a fost mutată în clădirea nouă, dar într-un spaţiu mai mic decât cel avut până atunci.

Începând cu 1 martie 1992 şi până în prezent postul de bibliotecar cu normă întreagă este ocupat de Lăcrămioara Onea.

Fondul de carte deţinea la acea dată 7706 volume.

Prin Dispoziţia Nr.95 din 13 octombrie 1993 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bacău, Şcoala nr.2 Moineşti este denumită Şcoala „George Enescu ” Moineşti.

Pe data de 8 mai 1997 biblioteca şcolii a primit numele luceafărului poeziei româneşti – MIHAI EMINESCU.

În iunie 1997 biblioteca este mutată din nou, de această dată într-o sală ce cuprinde şi câteva locuri de lectură.

Astăzi, fondul gestionar conţine peste 14.000 unităţi de bibliotecă (cărţi, reviste, ş.a.)

De-a lungul anilor, elevii Şcolii „George Enescu” Moineşti au încercat să depăşească impedimentul generat de resursele financiare reduse , de multe ori inexistente, alocate pentru procurarea cărţilor pentru bibliotecă. Astfel, din iniţiativa lor şi sub îndrumarea profesorilor de limba română, în anul 2003 a fost lansată acţiunea „Un bănuţ pentru o carte”. Prin această acţiune, care se derulează şi astăzi, s-au achiziţionat mai mult de 200 cărţi şi reviste.

Până în prezent, Biblioteca „Mihai Eminescu” a fost gazda Cercului metodic al bibliotecarilor şcolari din judeţul Bacău în noiembrie 2001 şi în mai 2008.

Despre manifestările cultural-educative derulate în inima şcolii s-au scris peste 70 articole apărute în presa locală, judeţeană şi naţională.

Activitatea desfăşurată în acest Paradis contribuie la desfăşurarea procesului instructiv-educativ din şcoală , la promovarea resurselor şi serviciilor bibliotecii. De aceea, e necesară apropierea unor adevăruri simple, precum cele enunţate de André Maurois, că „învăţământul nu este decât cheia care deschide poarta bibliotecilor” şi de Lubbock care afirma că „e ceva să ai o bibliotecă, dar ceva şi mai mult e să te serveşti de ea cu înţelepciune.”

Ultima actualizare: 13:46 | 19.07.2024

Sari la conținut