Skip to content Skip to footer

Primăria municipiului

Moinești

UNICEF

Municipiul Moinești, atestat și ca stațiune turistică de interes local, este o destinație atractivă pentru cei interesați de istoria industrială a României, de frumusețea naturală a peisajelor situate la contactul dintre Carpați și Subcarpați, și de tradițiile culturale locale. Aceste locuri oferă o combinație unică de elemente istorice și naturale care merită și fie explorate și apreciate.

Anunțuri locale

Informări utile și de interes public pentru cetățenii municipiului și nu numai.

Vezi acum

Proiecte de investiții

Planuri și inițiative strategice menite să aducă îmbunătățiri semnificative în comunitatea locală.

Vezi acum

Compartimente

Ele ajută la buna funcționare a primăriei și oferă cetățenilor servicii și facilități în concordanță cu nevoile lor.

Vezi acum

Stare civilă

Departament responsabil cu înregistrarea și evidența actelor de stare civilă ale locuitorilor din zona administrată de primărie.

Vezi acum

Compartimente

Administrator public

Este o funcţie cu statut special conform Legii 215/2001 din cadrul structurii organizatorice a primăriei şi se subordonează direct primarului.

Situații de urgență (SVSU)

Serviciul voluntar de Situații de Urgență Moinești se ocupă și asigurarea funcționării în condiții optime al sistemului de alarmare a populației.

Impozite și taxe locale

Serviciul de Venituri asigură stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor și taxelor locale, ca surse de venituri ale bugetului local.

Urbanism

Biroul Urbanism este responsabil de procesul de proiectare, dezvoltare si gestionare a municipiului și a teritoriului adiacent pentru a asigura o utilizare eficientă a spațiului si pentru a îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor..

Buget - contabilitate

Este responsabil pentru gestionarea resurselor financiare ale municipiului. Aceasta implică colectarea veniturilor, alocarea fondurilor către diferite departamente.

Achiziții publice

Elaborarea programului anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul primăriei.

Resurse umane

Ajută la recrutarea și selectarea angajaților pentru diferite posturi în cadrul administrației publice locale, la publicarea anunțurilor de angajare, procesul de selecție, interviurile și verificarea referințelor.

Registrul agricol

Este un registru sau o bază de date care conține informații despre proprietățile agricole și terenurile agricole ale municipiului.

Asistență socială

Direcția de Asistență Socială este responsabilă de furnizarea de servicii și sprijin pentru comunitatea locală în ceea ce privește problemele sociale, precum asistența socială, serviciile de protecție a copilului, serviciile pentru persoanele în vârstă sau cu dizabilități, și alte servicii legate de binele comunității.

Servicii online

Informații online

Documente online

Cuvântul primarului

Promovăm valorile, stimulăm competiția, construim viitorul!

Orice călătorie de o mie de kilometri începe cu primul pas – este un adevăr recunoscut! Iată că municipiul nostru a parcurs deja o distanță respectabilă în călătoria noastră împreună! Știți deja, reușim să Promovăm Valorile, să Stimulăm Competiția, să Construim Viitorul, așa cum declară lumii sloganul nostru care stă la baza tuturor proiectelor și programelor! Astfel, se acționează conform unui plan clar care urmărește realizarea unor proiecte integrate care să determine progres social, utilizarea eficientă a resurselor umane și naturale, protejarea mediului! Fapte și realizări concrete, de interes pentru comunitate, nu vorbe în vânt! Municipiul Moinești trebuie să prospere în baza unor investiții judecate atent iar la baza acestora, așa cum am demonstrat deja, trebuie să stea finanțarea din fonduri europene! Totalul sumelor investite aici în ultimii ani a depășit 50 de milioane de euro!

Am modernizat și reabilitat toate unitățile de învățământ din municipiul nostru, inclusiv terenurile de sport ale acestora – este un proiect de care suntem mândri și care va continua până la finalizarea tuturor investițiilor în toate grădinițele, școlile gimnaziale și ambele licee! De asemenea, este în curs de implementare un amplu proiect de mobilitate urbană care reabilitează și modernizează o întreagă rețea de străzi, cu noi trotuare, piste de biciclete și stații velo, incintele blocurilor, rețeaua de iluminat și de cabluri a localității în concordanță cu nou elaborata Strategie de Dezvoltare.

Pe parcursul acestor ani am construit o echipă puternică în vederea stabilității, performanței și continuității în administrația noastră publică, unde relațiile sunt bazate pe comunicare, onestitate, dedicare și tenacitate în folosul comunității și deplină încredere reciprocă! Este o echipă cu care am continuat proiectele de dezvoltare începute în anii anteriori, și am demarat altele noi care duc municipiul nostru într-o direcție inovatoare, acolo unde să se regăsească interesele tuturor membrilor comunității.

Principalele direcții de dezvoltare rămân:

- municipiul Moinești - un centru economic modern, competitiv și deschis către investitori, prin rezolvarea tuturor proiectelor de infrastructură, prin stimularea afacerilor antreprenorilor locali și străini cu precădere în domeniul industriei prelucrătoare cu valoare adăugată ridicată. Ne dorim să avem aici oameni de afaceri de succes, investitori în domeniul produselor agroalimentare, energiei, industriei ușoare și serviciilor - inclusiv în turism, un domeniu în care putem excela, avem toate argumentele necesare să reușim;

- municipiul Moinești în cadrul Asociației MONTPESA – un pol turistic al județului Bacău, prin creșterea ponderii activităților turistice în rândul activităților economice din zonă, valorificarea apelor minerale, finalizarea hotelului cu bază de tratament, finalizarea centrului de agremement (ștrand Lucăcești) și dezvoltarea climato-terapiei, trasee turistice integrate atât pentru obiectivele naturale cât și pentru cele antropice, reabilitarea acestor obiective turistice, asigurarea continuității și respectarea calendarului evenimentelor în vederea asigurării motivației pentru continuarea turismului de eveniment;

- municipiul Moinești – o comunitate urbană dinamică și durabilă prin consolidarea poziției de centru educational și cultural, păstrarea și dezvoltarea excelenței în domeniul serviciilor medicale, continuarea activităților în toate proiectele de responsabilitate socială. Suntem un centru important al zonei de nord-vest a județului Bacău pentru că am investit și vom continua să investim în drumuri de acces și străzi urbane reabilitate și modernizate, reabilitarea infrastructurii rutiere și de locuire, locuri de parcare, zone și spații verzi, locuri de joacă și de relaxare, dezvoltarea unor programe complexe de mobilitate urbană.

Misiunea nu este ușoară, însă împreună vom putea face față provocărilor cu care toate comunităţile locale se confruntă pe plan mondial: interminabila criză COVID-19, investițiile private, competitivitatea scăzută şi globalizarea, scăderea populației şi îmbătrânirea demografică, migraţia, schimbările climatice şi gestiunea resurselor energetice. Este un proces continuu, dificil de gestionat și de adaptat condițiilor locale, motiv pentru care organizăm permanent sesiuni de dialog social, dezbateri și audiențe publice, întâlniri cu cetățenii în cartierele municipiului și așa mai departe. Sper din toată inima că această perioadă grea va putea fi depășită – avem nevoie de normalitate pentru a putea continua tot ceea ce avem de făcut aici.

Doar dacă muncim împreună vom putea îndeplini tot ceea ce ne-am propus pentru ca viața dumneavoastră să fie și mai bună! Binele și efortul colectiv trebuie să primeze astfel încât să avem un municipiu puternic, o comunitate unită de aceleași idealuri, un oraș în care valorile spiritului european trebuie să triumfe! Doresc să mulțumesc tuturor cetăţenilor care au înțeles importanța acestui demers și ne-au fost alături atât cu experiența lor cât şi prin participarea şi implicarea în procesul de dezbatere publică.

De asemenea, mulțumesc consilierilor locali ai tuturor partidelor – oameni care au înțeles că muncim ca o echipă pentru comunitate și că proiectele noastre de dezvoltare sunt imperios necesare și trebuiesc înfăptuite în concordanță cu rezultatele statistice ale chestionarelor anuale care măsoară gradul de satisfacție al cetățenilor municipiului nostru privind atât proiectele recepționate cât și toate proiectele și acțiunile care trebuiesc continuate și/sau demarate. Mulțumesc explicit și membrilor Consiliului Local, consilierii locali din Legislativ - precum și tuturor celor care îmi sunt aproape, fie să amintesc aici, iarăși, pe domnul Viorel Ilie, ex-primarul municipiului nostru, coleg de drum și susținător esențial în realizarea tuturor proiectelor importante ale comunității noastre!

Vedeți deja, sunt un om al faptelor, nu al promisiunilor! Am început transformarea municipiului nostru împreună, vom continua împreună! Așa să ne ajute Dumnezeu!

Citește mai mult

Valentin Vieru

Primarul municipiului Moinești

Atribuții

Rapoarte

Dispoziții

Proiecte de investiții

Infrastructura socială comunitară pentru persoane adulte cu dizabilități. Susținerea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități din cadrul Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Comănești concomitent cu dezvoltarea măsurilor de prevenire a instituționalizării.

Sursa finanțării: Fonduri Europene

Construirea a 3 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în municipiul Moinești, județul Bacău - cod 119326

Sursa finanțării: Fonduri Europene

Reabilitare și modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în municipiul Moinești, județul Bacău

Sursa finanțării: Fonduri Europene

Reabilitare termică imobile colegiul tehnic „Grigore Cobălcescu”

Sursa finanțării: Fonduri Europene

Reabilitare Școală Alexandru Sever - Moinești

Sursa finanțării: Fonduri Naționale

Consolidare, Reabilitare, Modernizare și Dotare cu echipamente didactice și echipamente IT a Școlii Generale „Ștefan Luchian”

Sursa finanțării: Fonduri Naționale

Reabilitare termică imobile Școala „George Enescu”

Sursa finanțării: Fonduri Europene

Eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat public în Moinești

Sursa finanțării: Fonduri Naționale

Reabilitare termică clădire str. V. Alecsandri nr. 52- Sediul Direcției de Asistenta socială din Municipiul Moinești (redepunere)

Sursa finanțării: Fonduri Europene

Extindere spații spitalizare – Spitalul Municipal de Urgență Moinești

Sursa finanțării: Fonduri Naționale

Extindere rețea de piste de biciclete și reamenajarea trotuarelor pe str. Mihai Eminescu, George Coșbuc și str. Căpitan Zăgănescu din Municipiul Moinești

Sursa finanțării: Fonduri Europene

Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrata în zona centrală a Municipiului Moinești

Sursa finanțării: Fonduri Europene

Campanie asfaltare - Mobilitate urbană

Am încheiat asfaltarea unei importante artere, strada Tudor Vladimirescu – de la Blocul ANL și până la Monumentul Aviatorilor pe toate benzile de circulație.

Vezi mai mult

Sistem de monitorizare video al traficului

Pe străzile din zona centrală vor fi montate un număr de 67 de camere video de supraveghere CCTV mobile pe stâlpi de 6 metri înălțime.

Vezi mai mult

Extindere rețea de piste de biciclete

Proiectul în valoare de circa 6 milioane de euro” este în curs de a fi finalizat.

Vezi mai mult

Sediul nou al Direcției de Asistență Socială

În vederea amenajării unui Centru Multifuncțional în care vor fi prestate servicii sociale.

Vezi mai mult

Atracții turistice - DadaMoinesti.ro Vezi toate

Izvoarele cu ape minerale din Parcul Băi

Au fost descoperite în anul 1856. Printre pacienţii veniţi pentru cură balneară la Moineşti, în vara anului 1909 se regăseşte marele pictor român Ştefan Luchian

Citește mai mult

Parcul Băi

Parcul Băi reprezintă pentru municipiul Moineşti cea mai renumită şi cea mai importantă zonă verde amenajată, aceasta lăudându-se cu o istorie de aproximativ 160 ani.

Citește mai mult

Monumentul „DADA” Tristan Tzara

Este unul dintre cele mai importante şi mai cunoscute atracții antropice din municipiul Moineşti, fiind „un punct de referinţă în peisajul cultural al localităţii”.

Citește mai mult

Rezervația Naturală „Pădurea cu Pini”

Este singura rezervaţie de pin negru canadian din țară și printre puținele din Europa. Aflată pe versantul sud-estic al Dealului Osoiu şi cu o suprafaţă de 15 hectare.

Citește mai mult

Personalități localeMai mult

Puiu Nistoreanu

(n.1954)
profesor universitar la Academia de Studii Economice din București

Citește mai mult

Dan Cristea

(n. 1951)
este informatician, matematician, cercetător, profesor universitar și scriitor român, formator și specialist în lingvistică computațională

Citește mai mult

Romeo Dumitrescu

(n.1955)
pictor, sculptor, arheolog şi scriitor

Citește mai mult

Dumitru Macovei

(n. 1953)
a realizat lucrări de artă monumentală

Citește mai mult

Galerie foto Mai mult

Atracții turistice

Vezi acum

Parcuri municipale

Vezi acum

Imagini panoramice

Vezi acum

Pe timp de iarnă

Vezi acum

Evenimente

Vezi acum

Moineștiul în trecut

Vezi acum

Noi investiții

Vezi acum

Împrejurimi

Vezi acum

Prognoza meteo

Ora locală

1:41 am

Ultima actualizare: 14:03 | 11.07.2024

Sari la conținut